Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.05.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
22.05.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu22 maja 2019 roku o godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:        

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 15.05.2019 r.
  3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok oraz podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
  4. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok oraz podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
  5. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
  6. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2018 rok.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej

Tomasz Rajca