Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 21.02.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
21.02.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 13:00  w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 4, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 19.12.2018 roku.

 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2019 rok.

 4. Omówienie tematu w sprawie dofinansowania przez Powiat Nowotarski samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
 5. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim
  w 2018 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
  w Nowym Targu.

 6. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
  w 2018 roku.

 7. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.

 8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego

i Bezpieczeństwa Obywateli

Jacek Król