Komisja Rewizyjna - 29.01.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
29.01.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
29 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna nr 1.17.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 21.12.2018 r.

  3. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
    w 2018 roku oraz stanem realizacji wniosków pokontrolnych przez podmioty kontrolowane.

  4. Omówienie czynności przygotowawczych do planowanych kontroli przewidzianych na I kwartał 2019 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca