Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 14.12.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
14.12.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie sięw dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Publicznej.
  3. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2019 rok.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022.
  6. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Józefa Guziak