Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.09.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
21.09.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
21 września 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu z wybranymi organizacjami pozarządowymi.
  3. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacją w zakresie realizacji spłat i zobowiązań Powiatu.
  4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku. 
  5. Przyjęcie protokołu z kontroli w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. 
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 lipca 2018 roku.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko