Komisja Rewizyjna - 27.07.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
27.07.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
27 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola realizacji zadań w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii  w latach 2015 do 2017 w szczególności dotyczących: ilości i terminowości spraw do załatwienia i załatwionych w poszczególnych latach, obciążeń z podaniem liczby pracowników realizujących zadania oraz średnie wysokości płaconych wynagrodzeń.  Ilość złożonych i zaskarżonych decyzji oraz wniesionych skarg czy zażaleń wraz z podaniem i opisem o sposobie ich załatwienia.
  3. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018r.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30 kwietnia 2018 roku.
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 11 maja 2018 roku.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2018 roku.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko