Komisja Rewizyjna - 25.04.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
25.04.2018

miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniach
25 kwietnia i 30 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu.

 

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13 marca 2018 roku.
  3. Kontrola  zgodnie z uchwałą Nr 285/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego
    z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
    w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu. W zakresie udzielania zamówień publicznych oraz postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w okresie obejmującym lata: 2015 - 2017.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko