Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 15.03.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
15.03.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 11:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22 lutego 2018  roku.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
  5. Przedstawienie rocznego sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Turski