Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.01.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
24.01.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
24 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  3. Przedłożenie informacji przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
    i Bezpieczeństwa o stanie prac związanych z opracowywanym  programem polityki zdrowotnej pod nazwą: "Profilaktyka raka piersi u kobiet mieszkanek powiatu nowotarskiego."
  4. Przedstawienie przez właściwe służby szpitala dokumentów oraz podanie przyczyn powstałych w latach 2008 – 2010 zaległości z tytułu nienaliczanych i niepłaconych – zasądzonych składek ZUS.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 24.11.2017r.
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 14.12.2017r.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Franciszek Sidełko