Komisja Rewizyjna - 27.09.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
27.09.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
27 września 2017 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podsumowanie kontroli i zatwierdzenie protokołu z kontroli komórek organizacyjnych pionu usług publicznych Starostwa Powiatowego.

3. Ocena realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2017r. wraz z oceną realizacji spłat i zobowiązań Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.08.2017r.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko