Komisja Rewizyjna - 22.05.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
22.05.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
22 maja 2017 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Powiatu za 2016 rok oraz zapoznanie się
z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2017r.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko