Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.03.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
15.03.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
15 marca 2017 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Kontrola działalności komórek organizacyjnych Pionu Usług Publicznych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Przedstawienie przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, Naczelnika Wydziału Administracji Budowlano – Architektonicznej, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych pisemnej informacji w zakresie realizowanych zadań, terminowości i czasookresu załatwianych spraw, ilości wydanych decyzji, ilości odwołań i skarg, ilości etatów i średniej wysokości wynagrodzeń i innych w oparciu o dane za 2016 rok. ETAP I

3. Przedstawienie przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu odpowiedzi na przesłane zapytanie z dnia 17.02.2017 roku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 31.01.2017 roku.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko