Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 30.08.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
30.08.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia
2016 roku
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, a w szczególności
w zakresie podejmowanych w 2015 roku działań w celu zmniejszenia skali bezrobocia
w powiecie.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2016 roku.

4. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatków za usługi gastronomiczne na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2010 – 2015.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko