Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.06.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
24.06.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24 czerwca
2016 roku
o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna nr 1.17.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Kontrola wydatków za usługi gastronomiczne na rzecz Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2010 – 2015.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 13.05.2016 roku.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2016 roku.

5. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 26.04.2016r. z zakresu polityki kadrowej i zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
Franciszek Sidełko