Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25.05.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
25.05.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26.04.2016 roku.

3. Wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Powiatu za 2015 rok oraz zapoznanie się
z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko