Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 26.02.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej
26.02.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 13:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali konferencyjnej Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza i ocena pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2015 rok z zakresu zadań i obowiązków jednostce powierzonej.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 18.12.2015 r.

4. Przyjęcie protokołu z kontroli w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu 18.12.2015 r.

5. Przyjęcie protokołu z łączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia z dnia 21.01.2016 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25.02.2016 r.

7. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko