Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.01.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
22.01.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 22 stycznia
2016 roku
o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przedstawienie uzasadnienia sądowego orzeczenia z wniosku firmy Diagnosis.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji z dnia 18.11.2015.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko