Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.01.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
21.01.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 roku o godz. 12:30 (czwartek) w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w sali konferencyjnej nr 1.17 (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie przedstawionych wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
  w Krakowie oceniających przeprowadzoną przez szpital restrukturyzację w latach 2005 – 2014.
 3. Przedstawienie przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu dalszych perspektyw rozwojowych szpitala.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 5. Analiza sytuacji finansowej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 listopada 2015

w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Realizacja planu rzeczowo – finansowego na rok 2015.

 1. Analiza świadczonych usług medycznych w aspekcie realizacji kontraktu z NFZ

na rok 2015.

 1. Dostępność do usług medycznych – stan kolejek oczekujących na świadczenia specjalistyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma kierowników aptek z terenu Szczawnicy

i Krościenka n/ D dotyczącego pełnienia dyżurów całodobowych.

 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za rok 2015.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2016.
11. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Franciszek Sidełko

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Jan Kuczkowicz