Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 18.11.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej
18.11.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
18 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:


1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23.10.2015.

3. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 16.09.2015 i 30.09.2015 roku w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu oraz w Biurze Rozwoju i Promocji Powiatu w Nowym Targu.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2016.

5. Kontrola sytuacji finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za 3 kwartały 2015 roku oraz w zakresie przebiegu kontraktu za ten okres.

6. Kontrola polityki informacyjnej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz ocena stanu realizacji i osiągniętych efektów nowych zasad rejestracji pacjentów.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Franciszek Sidełko