Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 22.09.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
22.09.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 22 września 2015 roku o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 30.07.2015r.

3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym
o wynikach matur i egzaminów.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała