Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 16.09.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej
16.09.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16 września
2015 roku
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 22.07.2015 roku.

  3. Przyjęcie protokołu z Kontroli przeprowadzonej w dniu 22.07.2015 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu.

  4. Kontrola materiałów źródłowych związanych z wydatkowaniem środków pieniężnych na organizację promocji powiatu oraz organizację imprez w 2014 roku.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko