Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 30.07.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
30.07.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 30 lipca 2015 roku o godz. 12.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 23.06.2015r.

3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXXVII/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała