Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 30.03.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
30.03.2015

miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 30 marca
2015 roku
o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  3. Analiza i ocena wydatkowania w 2014 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

  4. Organizacja opieki w rodzinach zastępczych.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko