Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 3.03.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
3.03.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 3 marca
2015 roku
o godz. 10.00 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, sala konferencyjna pokój nr 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Przeprowadzenie planowanej na I kwartał 2015 r. kontroli w Szpitalu Powiatowym w Nowym Targu w zakresach tematycznych jak niżej:

a) Kontrakty medyczne Szpitala zawarte na 2015 r. wraz z analizą porównawczą za lata 2012-2014 r.

b) Analiza stanu zatrudnienia i wynagradzania pracowników Szpitala ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych.

c) Gospodarka majątkiem Szpitala Powiatowego – analiza i sprawdzenie zawartych umów na dzierżawę.

d) Ocena sposobu funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu – liczba lekarzy kontraktowych i na umowie o pracę. Wysokość pobieranych wynagrodzeń lekarzy.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko