Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17.10.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
17.10.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
17 października 2014 roku (piątek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Kontrola organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego:

a) ilość, liczebność oddziałów w zestawieniu z arkuszem organizacyjnym.

b) wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach Powiatu Nowotarskiego za rok szkolny 2013/2014.

4. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józefa Guziak