Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 22.09.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
22.09.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli która odbędzie się w dniu 22 września 2014 roku (tj. poniedziałek) o godz. 1300
w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji, tj. z dnia 17.07.2014 roku oraz
z dnia 31.07.2014 roku.

4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2015 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Bogdan Jazowski