Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 10.09.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
10.09.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10 września
2014 roku (środa)
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Ocena funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Kontrola Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących kar i grzywien.

5. Kontrola realizacji wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.

6. Ocena realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku w tym ocena realizacji spłat i zobowiązań kredytowych powiatu.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józefa Guziak