Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 2.06.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2.06.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca
2014 roku
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego wraz z opinią z badania tego sprawozdania.

5. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2013.

6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józefa Guziak