Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.02.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
24.02.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24 lutego
2014 roku
o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie wydatkowania środków
finansowych na:

a) Zakup sprzętów i materiałów w 2013 roku.

b) Wydatków na infrastrukturę drogową w 2013 roku.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji

Józefa Guziak