Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.01.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
27.01.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia
2014 roku
o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Kontrola Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w zakresie terminowości załatwiania spraw.

4. Rozpatrzenie skargi Pana Jacka Świst Psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu na działalność Dyrektora Poradni.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józefa Guziak