Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29.04.2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
29.04.2013

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia
2013 roku
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Al. 1000-lecia 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Zapoznanie się i przeanalizowanie przekazanych przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwał w sprawie przedstawienia:

a) Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2012 rok.

b) Informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego.

c) Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji

Józefa Guziak