Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 15.03.2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
15.03.2013

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 15 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

  4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

  5. Informacja dotycząca funkcjonowania międzyszkolnej kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty w Nowym Targu.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Kosakowska