Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29.01.2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
29.01.2013

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 stycznia
2013 roku
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Al. 1000-lecia 35.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  3. Kontrola Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w zakresie:

- terminowości wydawania decyzji administracyjnych

- procedur oceny oddziaływania na środowisko

- wydawanie pozwoleń wodno – prawnych

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Józefa Guziak