Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29.10.2012 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
29.10.2012

miejsce: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 października 2012 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jagiellońskiej 4 w Krościenku nad Dunjcem.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Ocena działalności i wydatków finansowych za I półrocze 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, w tym ocena wydatkowania środków finansowych na potrzeby remontowe i inwestycyjne.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji

Józefa Guziak