Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.06.2012 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
8.06.2012

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 8 czerwca
2012 roku
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Al. 1000-lecia 35.

  1. Przyjecie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji z dnia 24.04.2012 i 22.05.2012

  3. Rozpatrzenie opinii RIO w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia.

  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego wraz z opinią z badania tego sprawozdania.

  5. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2011.

  6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Józefa Guziak