Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 22.05.2012 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
22.05.2012

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 22 maja 2012 roku o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
Al. Tysiąclecia 35

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację liceum profilowanego prowadzonego przez Gminę Łapsze Niżne.

  4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia szkoły publicznej typu: zasadnicza szkoła zawodowa.

  5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Ni zne dotyczącego przekształcenia szkoły publicznej typu Liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

  6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Iwona Kosakowska