ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.247.2021 - Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość gruntu (bez zabudowań) stanowiącego własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 5232/6 o pow. 0,6036 ha, poł. w Czarnym Dunajcu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.247.2021 - Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość gruntu (bez zabudowań) stanowiącego własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 5232/6 o pow. 0,6036 ha, poł. w Czarnym Dunajcu.

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski