ZAPYTANIE OFERTOWE - ZA.271.186.2021 - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4527/3 o pow. 0,0010 ha położonej w Nowym Targu, objętej KW nr NS1T/00055319/3 dla potrzeb postępowania o zwrot | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZA.271.186.2021 - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 4527/3 o pow. 0,0010 ha położonej w Nowym Targu, objętej KW nr NS1T/00055319/3 dla potrzeb postępowania o zwrot

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski