ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2021 i 2022 zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych i art. 66 Ustawy o rachunkowości | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2021 i 2022 zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych i art. 66 Ustawy o rachunkowości

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski