Zapytanie ofertowe nr ZA.271.285.2021- Usługi : Sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr: 4463/2 o pow. 0,0032 ha, położonej w obrębie Maniowy, jedn. ewid. Czorsztyn | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapytanie ofertowe nr ZA.271.285.2021- Usługi : Sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr: 4463/2 o pow. 0,0032 ha, położonej w obrębie Maniowy, jedn. ewid. Czorsztyn

status: zamknięte

Całość dokumentacji przedmiotowego postępownia o udzielenie zamówienia publicznego dostępna na https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski