Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia w zakresie „Montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych”

status: zamknięte

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej pn. „Montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych” Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej.

Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy określają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).