ZA.271.294.2021 - Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 15688/4 o pow. 0,0443 ha położonej w Nowym Targu, powstałej z podziału działki ewid. nr 15688/2 objętej KW nr NS1T/00054576 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZA.271.294.2021 - Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 15688/4 o pow. 0,0443 ha położonej w Nowym Targu, powstałej z podziału działki ewid. nr 15688/2 objętej KW nr NS1T/00054576

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski