USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

status: zamknięte

Nowy Targ 16.04.2018r.

Znak sprawy: ZA.272.19.2018                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.19.2018          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Tutoring jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ: