USŁUGI SPOŁECZNE - ZA.272.10.2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - ZA.272.10.2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”

status: zamknięte

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Pzp

(Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

 

 

Nazwa zamówienia:

USŁUGI SPOŁECZNE:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135)
dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł oraz poniżej równowartości kwoty 750.000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

 

wszelkie niezbędne informacje:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski