PZD: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

status: zamknięte

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.13a ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 16 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.032.1.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowała w dniu 16 stycznia 2020 r. Krystyna Stanek

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w II półroczu 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w II półroczu 2020 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 16 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.032.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 lipca 2020 r. Krystyna Stanek