2021/BZP 00175700/01 ZA.272.17.2021: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej wizyty zawodoznawczej w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00175700/01 ZA.272.17.2021: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej wizyty zawodoznawczej w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

  1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej wizyty zawodoznawczej dla grupy 20 uczniów (+ 3 opiekunów z ramienia Zamawiającego) zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Tagu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski