2021/BZP 00038677/01 ZA.272.8.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży turystycznogastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00038677/01 ZA.272.8.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży turystycznogastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „kurs florystyczny” dla dwóch maksymalnie 10-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „kurs animatora czasu wolnego” dla czterech grup w następującym podziale: dwie maksymalnie 10-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem oraz dwie maksymalnie 15-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, zakwalifikowane na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 2 A – dla części nr 1, załącznik 2 B – dla części nr 2 do niniejszej SWZ.

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski