2021/BZP 00033553/01 ZA.272.7.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży elektrycznoelektronicznej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00033553/01 ZA.272.7.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży elektrycznoelektronicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

  1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi społeczne:  Zorganizowanie  i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  w branży elektryczno-elektronicznej  w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:

Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z uprawnieniami elektrycznymi – GRUPA 1  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV wraz z egzaminem” dla dwóch maksymalnie 15-osobowych grup uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. Szczegółowy opi przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 A do SWZ.

Część nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla jednej maksymalnie 10-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu. Szczegółowy opi przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 B do SWZ.

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski