2021/BZP 00032430/01 ZA.272.3.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00032430/01 ZA.272.3.2021: USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój CKZ w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

  1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy oraz kursu spawacza metodą MAG (135)
    dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:

Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasa III  – wszystkie typy dla jednej grupy maksymalnie 15-osobowej uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej  
w powiecie nowotarskim”.

Część nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla jednej grupy maksymalnie 10-osobowej uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski