Zawidomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Ponice | Urząd

Strona główna